कर्णाली प्रदेश सरकार

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय

पशुपन्छी विकास निर्देशनालय

पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय

रुकुम पश्चिम

महत्वपूर्ण लिंक
क्र.सं कार्यालयको नाम लिंकहरु
1 आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, कर्णाली प्रदेश https://moial.karnali.gov.np/np/
2 पशु सेवा बिभाग https://www.dls.gov.np/ne/
3 पशुपंक्षी विकास निर्देशनालय, कर्णाली प्रदेश https://dold.karnali.gov.np/
4 भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, कर्णाली प्रदेश https://molmac.karnali.gov.np/
5 मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कर्णाली प्रदेश https://ocmcm.karnali.gov.np/