कर्णाली प्रदेश सरकार

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय

पशुपन्छी विकास निर्देशनालय

पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय

रुकुम पश्चिम

सूचनाहरु
क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति प्रकाशक
1 मुसिकोट नगरपालिका वडा नं.१२मा निर्माणाधिन दुग्ध उद्योगलाई उद्योग स्थापनाको लागी पुर्वाधार निर्माण सहयोग कार्यक्रम सूचनाहरु 2080-08-17 शेर वहादुर खडका विवरण हेर्नुहोस्
2 वेरोजगार पशु सेवा प्राविधिक मार्फत कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन कार्यक्रम सूचनाहरु 2080-08-17 शेर वहादुर खडका विवरण हेर्नुहोस्
3 मुख्यमन्त्री उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार कार्यक्रम सूचनाहरु 2080-08-17 शेर वहादुर खडका विवरण हेर्नुहोस्
4 उत्पादनमुखि मिसन कार्यक्रम सूचनाहरु 2080-06-18 विवरण हेर्नुहोस्
5 दुग्ध प्रर्वद्धन तथा नश्ल सुधार कार्यक्रम सूचनाहरु 2080-06-18 विवरण हेर्नुहोस्
6 गरिव तथा विपन्न लक्षित वर्ग विशेष कार्यक्रम सूचनाहरु 2080-06-18 विवरण हेर्नुहोस्
7 दुग्ध प्रर्वद्धन तथा नसल सुधार सूचनाहरु 2080-06-14 विवरण हेर्नुहोस्
8 मत्स्य प्रर्वद्धन कार्यक्रम सूचनाहरु 2080-06-14 विवरण हेर्नुहोस्
9 प्रसार तथा प्रोत्साहन कार्यक्रम सूचनाहरु 2080-06-14 विवरण हेर्नुहोस्
10 वेरोजगार पशुसेवा प्राविधकहरुई व्यवशाय संचालनका लागी ५०% अनुदान सहयोग कार्यक्रम सूचनाहरु 2080-06-14 विवरण हेर्नुहोस्
11 उत्पादन मुखि मिसन कार्यक्रम सूचनाहरु 2080-06-14 विवरण हेर्नुहोस्
12 कृषि यान्त्रिकिकरण कार्यक्रम संचालन सूचनाहरु 2080-06-14 विवरण हेर्नुहोस्
13 सुचना सूचनाहरु 2080-02-26 विवरण हेर्नुहोस्
14 लम्पि स्किन सूचनाहरु 2080-02-24 विवरण हेर्नुहोस्
15 कृषि व्यवसाय प्रर्वधन कार्यक्रम संचालनको लागि प्रस्ताब आह्वानको सूचना सूचनाहरु 2078-05-13 विवरण हेर्नुहोस्
16 पूर्वाधार निर्माण कार्यक्रम संचालन गर्नका लागि प्रस्ताब आह्वानको सूचना सूचनाहरु 2078-05-13 विवरण हेर्नुहोस्
17 श्रोत केन्द्र विकास कार्यक्रम संचालन गर्नका लागि प्रस्ताब आह्वानको सूचना सूचनाहरु 2078-05-13 विवरण हेर्नुहोस्
18 उत्पादनमुखी मिशन कार्यक्रमको प्रस्ताब आह्वानको सूचना सूचनाहरु 2078-05-13 विवरण हेर्नुहोस्
19 कृषि यान्त्रिकरण प्रर्वार्धन र प्रांगारिक मल तथा जैविक बिषादी कार्यक्रम संचालनको लागि सूचनाहरु 2078-05-13 विवरण हेर्नुहोस्
20 मत्स्य पोखरी निर्माण सम्बन्धि प्रस्ताब आह्वानको सूचना सूचनाहरु 2078-05-13 विवरण हेर्नुहोस्
21 प्रयोगशाला भवन निर्माण सम्बन्धी बोल पत्र आव्हानको सूचना सूचनाहरु 2077-06-16 विवरण हेर्नुहोस्
22 पशु विकास कार्यक्रम संचालनका लागी प्रकाशित सुचना सूचनाहरु 2077-06-01 विवरण हेर्नुहोस्