कर्णाली प्रदेश सरकार

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय

पशुपन्छी विकास निर्देशनालय

पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय

रुकुम पश्चिम

सूचनाहरु
क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति प्रकाशक
1 उत्पादनमुखि मिसन कार्यक्रम सूचनाहरु 2080-06-18 विवरण हेर्नुहोस्
2 दुग्ध प्रर्वद्धन तथा नश्ल सुधार कार्यक्रम सूचनाहरु 2080-06-18 विवरण हेर्नुहोस्
3 गरिव तथा विपन्न लक्षित वर्ग विशेष कार्यक्रम सूचनाहरु 2080-06-18 विवरण हेर्नुहोस्
4 मत्स्य प्रर्वद्धन कार्यक्रम सूचनाहरु 2080-06-14 विवरण हेर्नुहोस्
5 प्रसार तथा प्रोत्साहन कार्यक्रम सूचनाहरु 2080-06-14 विवरण हेर्नुहोस्
6 वेरोजगार पशुसेवा प्राविधकहरुई व्यवशाय संचालनका लागी ५०% अनुदान सहयोग कार्यक्रम सूचनाहरु 2080-06-14 विवरण हेर्नुहोस्
7 उत्पादन मुखि मिसन कार्यक्रम सूचनाहरु 2080-06-14 विवरण हेर्नुहोस्
8 दुग्ध प्रर्वद्धन तथा नसल सुधार सूचनाहरु 2080-06-14 विवरण हेर्नुहोस्
9 कृषि यान्त्रिकिकरण कार्यक्रम संचालन सूचनाहरु 2080-06-14 विवरण हेर्नुहोस्
10 सुचना सूचनाहरु 2080-02-26 विवरण हेर्नुहोस्
11 लम्पि स्किन सूचनाहरु 2080-02-24 विवरण हेर्नुहोस्
12 कृषि व्यवसाय प्रर्वधन कार्यक्रम संचालनको लागि प्रस्ताब आह्वानको सूचना सूचनाहरु 2078-05-13 विवरण हेर्नुहोस्
13 पूर्वाधार निर्माण कार्यक्रम संचालन गर्नका लागि प्रस्ताब आह्वानको सूचना सूचनाहरु 2078-05-13 विवरण हेर्नुहोस्
14 श्रोत केन्द्र विकास कार्यक्रम संचालन गर्नका लागि प्रस्ताब आह्वानको सूचना सूचनाहरु 2078-05-13 विवरण हेर्नुहोस्
15 उत्पादनमुखी मिशन कार्यक्रमको प्रस्ताब आह्वानको सूचना सूचनाहरु 2078-05-13 विवरण हेर्नुहोस्
16 कृषि यान्त्रिकरण प्रर्वार्धन र प्रांगारिक मल तथा जैविक बिषादी कार्यक्रम संचालनको लागि सूचनाहरु 2078-05-13 विवरण हेर्नुहोस्
17 मत्स्य पोखरी निर्माण सम्बन्धि प्रस्ताब आह्वानको सूचना सूचनाहरु 2078-05-13 विवरण हेर्नुहोस्
18 प्रयोगशाला भवन निर्माण सम्बन्धी बोल पत्र आव्हानको सूचना सूचनाहरु 2077-06-16 विवरण हेर्नुहोस्
19 पशु विकास कार्यक्रम संचालनका लागी प्रकाशित सुचना सूचनाहरु 2077-06-01 विवरण हेर्नुहोस्