कर्णाली प्रदेश सरकार

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय

पशुपन्छी विकास निर्देशनालय

पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय

रुकुम पश्चिम

कार्यविधि
क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति प्रकाशक
1 कार्यविधि २०७९ कार्यविधि 2080-02-24 विवरण हेर्नुहोस्
2 सामाजिक रुपमा पछाडी परेको सिमान्तकृत महिला समुदाय,कार्यविधि, २०७३ कार्यविधि 2078-01-16 विवरण हेर्नुहोस्
3 पशु बधशाला तथा बध्स्थल (स्थापना तथा संचालन) कार्यविधि, २०७५ कार्यविधि 2078-01-16 विवरण हेर्नुहोस्
4 पशु संकलन केन्द्र (निर्माण तथा संचालन) कार्यविधि, २०७५ कार्यविधि 2078-01-16 विवरण हेर्नुहोस्
5 पशुपन्छी स्रोत केन्द्र व्यस्थापन सम्बन्धित कार्यक्रम कार्यन्वयन कार्यविधि, २०७६ कार्यविधि 2078-01-16 विवरण हेर्नुहोस्
6 सहकारी नमुना गाउ (स्थापना, संचालन र व्यवस्थापन ) कार्यविधि , 2075 कार्यविधि 2078-01-16 विवरण हेर्नुहोस्
7 स्थानिक तहका लागि अर्गानिक उत्पादन प्रोत्साहन कार्यविधि, 2075 कार्यविधि 2078-01-16 विवरण हेर्नुहोस्
8 भुमि व्यवस्थापन, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय कर्णाली प्रदेश सुर्खेत कार्यविधि 2078-01-16 विवरण हेर्नुहोस्
9 कृषि हाटबजार तथा कृषि उपज संकलन केन्द्र निर्माण तथा संचालन कार्यविधि, २०७५ कार्यविधि 2078-01-16 विवरण हेर्नुहोस्
10 अन्डामा आत्मनिर्भर तथा पारिवारिक स्तरमा पोषण सुरक्षाको लागि ग्रामीण कुखुरा प्रवर्दन कार्यक्रम कार्यान्वन कार्यविधि, २०७३ कार्यविधि 2078-01-16 विवरण हेर्नुहोस्
11 भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरुमा पसुपंन्छी सम्बन्धि राहत तथा पुनस्थापना कार्यक्रम कार्यान्वन कार्यविधि, 2073 कार्यविधि 2078-01-16 विवरण हेर्नुहोस्
12 मध्य पहाडी लोक मार्ग तथा हुलाकी मार्गका बाजार लक्षित् एकीकृत दुग्ध उत्पादित प्रबर्दन कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७३ कार्यविधि 2078-01-16 विवरण हेर्नुहोस्
13 स्थानीय तहमा सशर्त बितिया हस्तान्तरण मार्फत पठाईएका कार्यक्रमको निर्देशिका कार्यविधि 2078-01-16 विवरण हेर्नुहोस्
14 प्रदेश निजामति कर्मचारीको पदस्थापन सरुवा तथा काज सम्बन्धी कार्यविधि २०७६ कार्यविधि 2077-10-15 विवरण हेर्नुहोस्
15 कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन कार्यविध २०७६ कार्यविधि 2077-06-23 विवरण हेर्नुहोस्
16 कृषि तथा पशुपन्छीजन्य औजार उपकरण अनुदान कार्यविधि २०७५ कार्यविधि 2077-06-06 भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र विवरण हेर्नुहोस्
17 प्राविधिक विध्यालयमा अर्गानीक कृर्षि तथा पशु सेवा कार्यविधि २०७६ कार्यविधि 2076-10-15 विवरण हेर्नुहोस्
18 सरकारी निकायद्वारा सामाजिक संजाल प्रयोग गर्ने कार्यविधि, २०७५ कार्यविधि 2076-10-15 विवरण हेर्नुहोस्
19 साझेदारीमा नमुना गाईपालन कार्यविधि 2076-10-15 विवरण हेर्नुहोस्
20 कृषि पशुपन्छी कार्यविधि 2076-10-15 विवरण हेर्नुहोस्
21 सार्वजनिक खरिद नियमावली फाइनल कार्यविधि 2076-10-15 विवरण हेर्नुहोस्