कर्णाली प्रदेश सरकार

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय

पशुपन्छी विकास निर्देशनालय

पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय

रुकुम पश्चिम


Prakash Dhami

कार्यालय प्रमुख

ज्ञानु कुमार शर्मा

कार्यालय प्रमुख
Nirmal

सूचना अधिकारी

यम बहादुर पुन

लेखा सहायक
हाम्रो बारेमा

कृर्षि तथा पशु पन्छी मत्स्य विकास तथा पशु पालनमा आत्मनिर्भर गराइ सेवा प्रभावमा सहजता ल्याउने उदेश्यले तत्कालीन सरकारको उदेश्य अनुरुप विक्रम सम्वत २०३९ सालमा स्थापना भइ स्वीकृत निति नियम निर्देशन अनुसार अनवरतरुपमा जनताको सेवा प्रभावमा  पशु विकास पशु स्वास्थ्य र पशुपन्छी पालन कृषकहरुको टेवा पुरयाउदै आएको छ ।

यस कार्यालयको स्थापना काल देखि पशु चिकित्सालय पशु अस्पताल जिल्ला पशु सेवा कार्यालय भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र सघिय सरकार सचालन समयावधि सम्म पशु सेवा कार्यालय को रुपमा परिचित कार्यालय हाल प्रदेश स्तरिय पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालयको रुपमा सेवा पुरयाउदै आएको छ ।

यस कार्यालयको मत्स्य तथा पशु पन्छी उपचार तथा समग्र पशु सेवामा जनचेतना वृद्धि पशु पालन क्षेत्रमा राय सल्लाह स्थानिय तहमा जनताको घर दैलो सेवामा रही प्रदेश सरकारको स्वीकृत कार्यक्रम कार्यन्वयन गर्न सहयोग गर्ने यस कार्यालयको उदेश्य रहेको छ ।


थप हेर्नुहोस्

कानूनी दस्ताबेज
शीर्षक डाउनलोड
प्रदेश-सार्वजनिक-खरिद-पहिलोसंशोधननियमावली-२०७६
प्रदेश-सरकार-कार्यविभाजन-नियमावलि-२०७४
पशु-स्वास्थ्य-तथा-पशु-सेवा-नियमावली-२०५६
थप हेर्नुहोस्
शीर्षक डाउनलोड
प्रदेश सहकायी सम्फन्धभा व्मवस्था गन वफनके ो ऐन
ऐन-नं.-१४-Are-17-प्रदेश-दुग्ध-विकास-बोर्ड-ऐन-2075
प्रदेश-आर्थिक-कार्यविधि-ऐन-२०७४
साझेदारीमा-पशुपालन
थप हेर्नुहोस्
शीर्षक डाउनलोड
पशु बधशाला तथा बध्स्थल (स्थापना तथा संचालन) कार्यविधि, २०७५
पशु संकलन केन्द्र (निर्माण तथा संचालन) कार्यविधि, २०७५
पशुपन्छी स्रोत केन्द्र व्यस्थापन सम्बन्धित कार्यक्रम कार्यन्वयन कार्यविधि, २०७६
सहकारी नमुना गाउ (स्थापना, संचालन र व्यवस्थापन ) कार्यविधि , 2075
स्थानिक तहका लागि अर्गानिक उत्पादन प्रोत्साहन कार्यविधि, 2075
भुमि व्यवस्थापन, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय कर्णाली प्रदेश सुर्खेत
थप हेर्नुहोस्
सूचना तथा समाचारहरु
शीर्षक डाउनलोड
कृषि व्यवसाय प्रर्वधन कार्यक्रम संचालनको लागि प्रस्ताब आह्वानको सूचना
पूर्वाधार निर्माण कार्यक्रम संचालन गर्नका लागि प्रस्ताब आह्वानको सूचना
श्रोत केन्द्र विकास कार्यक्रम संचालन गर्नका लागि प्रस्ताब आह्वानको सूचना
उत्पादनमुखी मिशन कार्यक्रमको प्रस्ताब आह्वानको सूचना
कृषि यान्त्रिकरण प्रर्वार्धन र प्रांगारिक मल तथा जैविक बिषादी कार्यक्रम संचालनको लागि
थप हेर्नुहोस्

© 2020 Copyright : पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय, रुकुम पश्चिम
Last Updated: 2020/09/17
Developed By: Ninja Infosys Pvt. Ltd.