कर्णाली प्रदेश सरकार

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय

पशुपन्छी विकास निर्देशनालय

पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय

रुकुम पश्चिमसम्पर्क

सम्पर्क ठेगाना

पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय
रुकुम पश्चिम
Telephone: 088-530010
Email: vetsecrukumw@gmail.com
website: https://vethosrukumw.gov.np/

Contact Us

© 2020 Copyright : पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय, रुकुम पश्चिम
Last Updated: 2020/09/17
Developed By: Ninja Infosys Pvt. Ltd.