कर्णाली प्रदेश सरकार

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय

पशुपन्छी विकास निर्देशनालय

पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय

रुकुम पश्चिम


कार्यविधि
क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति
1 कृषि तथा पशुपन्छीजन्य औजार उपकरण अनुदान कार्यविधि २०७५ कार्यविधि 2077-06-06 View
2 कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन कार्यविध २०७६ कार्यविधि 2077-06-23 View
3 प्रदेश-निजामति-कर्मचारीको-पदस्थापन-सरुवा-तथा-काज-सम्बन्धी-कार्यविधि२०७६ कार्यविधि 2077-10-15 View
4 सार्वजनिक-खरिद-नियमावली-फाइनल कार्यविधि 2076-10-15 View
5 कृषि-पशुपन्छी कार्यविधि 2076-10-15 View
6 साझेदारीमा-नमुना-गाईपालन कार्यविधि 2076-10-15 View
7 सरकारी निकायद्वारा सामाजिक संजाल प्रयोग गर्ने कार्यविधि, २०७५ कार्यविधि 2076-10-15 View
8 प्राविधिक विध्यालयमा अर्गानीक कृर्षि तथा पशु सेवा कार्यविधि २०७६ कार्यविधि 2076-10-15 View
16 स्थानीय तहमा सशर्त बितिया हस्तान्तरण मार्फत पठाईएका कार्यक्रमको निर्देशिका कार्यविधि 2078-01-16 View
17 मध्य पहाडी लोक मार्ग तथा हुलाकी मार्गका बाजार लक्षित् एकीकृत दुग्ध उत्पादित प्रबर्दन कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७३ कार्यविधि 2078-01-16 View
18 सामाजिक रुपमा पछाडी परेको सिमान्तकृत महिला समुदाय,कार्यविधि, २०७३ कार्यविधि 2078-01-16 View
19 भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरुमा पसुपंन्छी सम्बन्धि राहत तथा पुनस्थापना कार्यक्रम कार्यान्वन कार्यविधि, 2073 कार्यविधि 2078-01-16 View
20 अन्डामा आत्मनिर्भर तथा पारिवारिक स्तरमा पोषण सुरक्षाको लागि ग्रामीण कुखुरा प्रवर्दन कार्यक्रम कार्यान्वन कार्यविधि, २०७३ कार्यविधि 2078-01-16 View
21 कृषि हाटबजार तथा कृषि उपज संकलन केन्द्र निर्माण तथा संचालन कार्यविधि, २०७५ कार्यविधि 2078-01-16 View
22 भुमि व्यवस्थापन, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय कर्णाली प्रदेश सुर्खेत कार्यविधि 2078-01-16 View
23 स्थानिक तहका लागि अर्गानिक उत्पादन प्रोत्साहन कार्यविधि, 2075 कार्यविधि 2078-01-16 View
24 सहकारी नमुना गाउ (स्थापना, संचालन र व्यवस्थापन ) कार्यविधि , 2075 कार्यविधि 2078-01-16 View
25 पशुपन्छी स्रोत केन्द्र व्यस्थापन सम्बन्धित कार्यक्रम कार्यन्वयन कार्यविधि, २०७६ कार्यविधि 2078-01-16 View
26 पशु संकलन केन्द्र (निर्माण तथा संचालन) कार्यविधि, २०७५ कार्यविधि 2078-01-16 View
27 पशु बधशाला तथा बध्स्थल (स्थापना तथा संचालन) कार्यविधि, २०७५ कार्यविधि 2078-01-16 View
© 2020 Copyright : पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय, रुकुम पश्चिम
Last Updated: 2020/09/17
Developed By: Ninja Infosys Pvt. Ltd.