कर्णाली प्रदेश सरकार

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय

पशुपन्छी विकास निर्देशनालय

पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय

रुकुम पश्चिम

 • शेर वहादुर खड्का
  शेर वहादुर खड्का

  कार्यालय प्रमुख

  9857820607

  khadkasher2014@gmail.com

 • भुवन चौधरी
  भुवन चौधरी

  सूचना अधिकारी

  ९८५८०४०५४०

परिचय
कानूनी दस्ताबेज
शीर्षक प्रकाशित मिति डाउनलोड
प्रदेश सार्वजनिक खरिद पहिलो संशोधन नियमावली-२०७६ 2076-10-15
प्रदेश सरकार कार्यविभाजन नियमावलि-२०७४ 2076-10-15
पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा नियमावली-२०५६ 2076-10-15
शीर्षक प्रकाशित मिति डाउनलोड
ऐन नं. १४ Are 17 प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड ऐन-2075 2078-01-16
प्रदेश सहकायी सम्फन्धभा व्मवस्था गन वफनके ऐन 2078-01-16
प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन २०७४ 2076-10-15
शीर्षक प्रकाशित मिति डाउनलोड
कार्यविधि २०७९ 2080-02-24
पशु संकलन केन्द्र (निर्माण तथा संचालन) कार्यविधि, २०७५ 2078-01-16
पशु बधशाला तथा बध्स्थल (स्थापना तथा संचालन) कार्यविधि, २०७५ 2078-01-16
सूचना तथा समाचारहरु
शीर्षक प्रकाशित मिति डाउनलोड
मुसिकोट नगरपालिका वडा नं.१२मा निर्माणाधिन दुग्ध उद्योगलाई उद्योग स्थापनाको लागी पुर्वाधार निर्माण सहयोग कार्यक्रम 2080-08-17
वेरोजगार पशु सेवा प्राविधिक मार्फत कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन कार्यक्रम 2080-08-17
मुख्यमन्त्री उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार कार्यक्रम 2080-08-17
शीर्षक प्रकाशित मिति डाउनलोड
शीर्षक प्रकाशित मिति डाउनलोड
डाउनलोड
शीर्षक प्रकाशित मिति डाउनलोड
पशु चिकित्सा औषधिको आपूर्ति र वितरण 2078-01-16
पात्रो

फेसबुक