कर्णाली प्रदेश सरकार

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय

पशुपन्छी विकास निर्देशनालय

पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय

रुकुम पश्चिम

ताजा सूचना
 • ज्ञानु कुमार शर्मा
  ज्ञानु कुमार शर्मा

  कार्यालय प्रमुख

  9857820607

  gautamgyanu14@yahoo.com

 • शेर बहादुर खडका
  शेर बहादुर खडका

  सूचना अधिकारी

  9857872300

  khadkasher2014@gmail.com

परिचय
कानूनी दस्ताबेज
शीर्षक प्रकाशित मिति डाउनलोड
पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा नियमावली-२०५६ 2076-10-15
प्रदेश सरकार कार्यविभाजन नियमावलि-२०७४ 2076-10-15
प्रदेश सार्वजनिक खरिद पहिलो संशोधन नियमावली-२०७६ 2076-10-15
शीर्षक प्रकाशित मिति डाउनलोड
प्रदेश सहकायी सम्फन्धभा व्मवस्था गन वफनके ऐन 2078-01-16
ऐन नं. १४ Are 17 प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड ऐन-2075 2078-01-16
प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन २०७४ 2076-10-15
शीर्षक प्रकाशित मिति डाउनलोड
कार्यविधि २०७९ 2080-02-24
अन्डामा आत्मनिर्भर तथा पारिवारिक स्तरमा पोषण सुरक्षाको लागि ग्रामीण कुखुरा प्रवर्दन कार्यक्रम कार्यान्वन कार्यविधि, २०७३ 2078-01-16
पशु बधशाला तथा बध्स्थल (स्थापना तथा संचालन) कार्यविधि, २०७५ 2078-01-16
सूचना तथा समाचारहरु
शीर्षक प्रकाशित मिति डाउनलोड
सुचना 2080-02-26
लम्पि स्किन 2080-02-24
मत्स्य पोखरी निर्माण सम्बन्धि प्रस्ताब आह्वानको सूचना 2078-05-13
शीर्षक प्रकाशित मिति डाउनलोड
शीर्षक प्रकाशित मिति डाउनलोड
डाउनलोड
शीर्षक प्रकाशित मिति डाउनलोड
पशु चिकित्सा औषधिको आपूर्ति र वितरण 2078-01-16
पात्रो

फेसबुक