कर्णाली प्रदेश सरकार

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय

पशुपन्छी विकास निर्देशनालय

पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय

रुकुम पश्चिम

ताजा सूचना
 • ज्ञानु कुमार शर्मा
  ज्ञानु कुमार शर्मा

  कार्यालय प्रमुख

  9857820607

  gautamgyanu14@yahoo.com

 • यम बहादुर पुन
  यम बहादुर पुन

  सूचना अधिकारी

परिचय
कानूनी दस्ताबेज
शीर्षक प्रकाशित मिति डाउनलोड
पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा नियमावली-२०५६ 2076-10-15
प्रदेश सरकार कार्यविभाजन नियमावलि-२०७४ 2076-10-15
प्रदेश सार्वजनिक खरिद पहिलो संशोधन नियमावली-२०७६ 2076-10-15
शीर्षक प्रकाशित मिति डाउनलोड
ऐन नं. १४ Are 17 प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड ऐन-2075 2078-01-16
प्रदेश सहकायी सम्फन्धभा व्मवस्था गन वफनके ऐन 2078-01-16
साझेदारीमा पशुपालन 2076-10-15
शीर्षक प्रकाशित मिति डाउनलोड
स्थानीय तहमा सशर्त बितिया हस्तान्तरण मार्फत पठाईएका कार्यक्रमको निर्देशिका 2078-01-16
मध्य पहाडी लोक मार्ग तथा हुलाकी मार्गका बाजार लक्षित् एकीकृत दुग्ध उत्पादित प्रबर्दन कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७३ 2078-01-16
सामाजिक रुपमा पछाडी परेको सिमान्तकृत महिला समुदाय,कार्यविधि, २०७३ 2078-01-16
सूचना तथा समाचारहरु
शीर्षक प्रकाशित मिति डाउनलोड
मत्स्य पोखरी निर्माण सम्बन्धि प्रस्ताब आह्वानको सूचना 2078-05-13
कृषि यान्त्रिकरण प्रर्वार्धन र प्रांगारिक मल तथा जैविक बिषादी कार्यक्रम संचालनको लागि 2078-05-13
उत्पादनमुखी मिशन कार्यक्रमको प्रस्ताब आह्वानको सूचना 2078-05-13
शीर्षक प्रकाशित मिति डाउनलोड
शीर्षक प्रकाशित मिति डाउनलोड
डाउनलोड
शीर्षक प्रकाशित मिति डाउनलोड
पशु चिकित्सा औषधिको आपूर्ति र वितरण 2078-01-16
पात्रो

फेसबुक