कर्णाली प्रदेश सरकार

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय

पशुपन्छी विकास निर्देशनालय

पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय

रुकुम पश्चिम

स्थानीय तहमा सशर्त बितिया हस्तान्तरण मार्फत पठाईएका कार्यक्रमको निर्देशिका